შეღავათიანი აგროლიზინგი

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების სააგენტო ახორციელებს პროექტს „შეღავათიანი აგროკრედიტი“, რომლის ფარგლებშიც გაიცემა შეღავათიანი აგროლიზინგი. 

 

შეღევათიანი აგროლიზინგის კომპონენტი ემსახურება სოფლის მეურნეობის პროდუქციის დამატებითი ღირებულების შემქმნელი ინფრასტრუქტურის განვითარებას. შეღავათიანი აგროლიზინგის დაფინანსებით ისარგებლებენ ის საწარმოები, რომლებიც ქმნიან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას (თანამედროვე ფერმები, სასათბურე მეურნეობები და სხვა), ან ეწევიან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ნებისმიერი სახით გადამუშავებას (შენახვა, დაფასოება, გადამუშავება), ან აწარმოებენ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შესაფუთ მასალებს, ასევე ის საწარმოები, რომელთაც თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში დამტკიცებული აქვთ სახელმწიფო თანადაფინანსება.


დამატებით ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ სოფლის განვითარების სააგენტოს ვებგვერდზე.


რა უპირატესობას გთავაზობთ სალიზინგო პროდუქტი ?


  • საშეღავათო პერიოდი;
  • თქვენზე მორგებული გადახდის გრაფიკი;
  • სტარტაპების დაფინანსების შესაძლებლობა;
  • აქტივის მართვის შესაძლებლობა;
შეღავათიანი აგროლიზინგი

კალკულატორი

კალკულატორი

თვეში გადასახდელი თანხა 0
ჩვენ დაგიკავშირდებით 24 საათის განმავლობაში

განაცხადი წარმატებით გაიგზავნა

 

შეღავათიანი აგროლიზინგის პირობები:

ლიზინგის მიმღები ფიზიკური* /იურიდიული პირი
ლიზინგის მოცულობა 20 000-1 500 000 (სესხი+ლიზინგი)
ვალუტა ლარი
თანამონაწილეობა 20% დან/განიხილება ინდივიდუალურად
საპროცენტო სარგებელი ** 20% -21% (სააგენტო აფინანსებს 12%)
ვადა (თვე) 3- 66 თვემდე
გაცემის საკომისიო 0% ( ხელშეკრულებითაა განსაზრვრული)
გადახდის გრაფიკი ყოველთვიური/სეზონური
დაზღვევა სავალდებულოა
წინსწრებიით დაფარვის საკომისიო 6 თვემდე - 4 %; > 6 თვე - 2%
ვადაგადაცილების საკომისიო (დღე) (ვადაგადაცილებული სალიზინგო საზღაურის არაუმეტეს 0,1%, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე)