აწარმოე საქართველოში

გსურთ საწარმოო დანადგარის, სხვადასხვა ტექნიკის შეძენა? ჩაერთეთ ‘’აწარმოე საქართველოს’’ პროგრამაში და მიიღეთ თანადაფინანსება.

‘’ბბ ლიზინგი’’ შეისყიდის თქვენს მიერ შერჩეულ აქტივს და სარგებლობაში გადმოგცემთ ყოველთვიური სალიზინგო გადასახადის ნაცვლად.  ლიზინგის ვადის ბოლოს აქტივი თქვენს საკუთრებაში დარჩება.


პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ვებ-გვერდზე: აწარმოე საქართველოში (enterprisegeorgia.gov.ge)


რა უპირატესობას გთავაზობთ სალიზინგო პროდუქტი ?


  • სტარტაპების დაფინანსების შესაძლებლობა;
  • ლიზინგი უზრუნველყოფის გარეშე;
  • აქტივის მართვის შესაძლებლობა;
  • გადახდის მოქნილი გრაფიკი და საშეღავათო პერიოდი.
აწარმოე საქართველოში

კალკულატორი

კალკულატორი

განაცხადი წარმატებით გაიგზავნა

 

ლიზინგის პირობები :

ლიზინგის მიმღები ფიზიკური / იურიდიული პირი
ლიზინგის მოცულობა 100 000-5 000 000
ვალუტა ლარი
თანამონაწილეობა 20%-დან
საპროცენტო სარგებელი 100 000-500 000 - არაუმეტეს რეფ. განაკვეთს დამატებული 11%; >500 000- 1000 000 - არაუმეტეს რეფ. განაკვეთს დამატებული 10%; >1 000 000-5 000 000- არაუმეტეს რეფ. განაკვეთს დამატებული 9%;
ვადა (თვე) 60 თვემდე
გაცემის საკომისიო ლიზინგის გაცემის საკომისიო არ უნდა აღემატებოდეს ლიზინგის საგნის ღირებულების 0.1%-ს
გადახდის გრაფიკი ყოველთვიური
დაზღვევა სავალდებულოა
წინსწრებიით დაფარვის საკომისიო 6 თვემდე - 2%; > 6 თვეზე -1%
ვადაგადაცილების საკომისიო (დღე) 0,1% (სხვა სახის ჯარისმის დაკისრების უფლება არ გვაქვს)