ტოიოტა ავტო ლიზინგი

ლიზინგის მიმღები : Toyota  ლიზინგით სარგებლობა შეუძლიათ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს. ფიზიკური პირებისათვის განაცხადის შევსება შესაძლებელია 21 წლის ასაკიდან.

ლიზინგის მოცულობა: ლიზინგით გასაცემი თანხის მინიმალური ზღვარია 20 000 ლარი, მაქსიმალური - 250 000 ლარამდე.

ლიზინგის ვალუტა : ლარი 

თანამონაწილეობა: 10%-დან - 40 % მდე.

თანამონაწილეობა ჰიბრიდი: 10%-დან - 40 % მდე.

გადახდის გრაფიკი: ყოველთვიური

ლიზინგის ვადა: 6 თვიდან -60 თვემდე

დაზღვევა: ტოიოტას ცენტრში შეძენილი ნებისმიერი ავტომობილი დაზღვეული იქნება ტოიოტა კასკო-თი, მომხმარებლის მიერ შერჩეული პაკეტის შესაბამისი პირობით.

ტოიოტა ავტო ლიზინგი

კალკულატორი

კალკულატორი

თვეში გადასახდელი თანხა 0
ჩვენ დაგიკავშირდებით 24 საათის განმავლობაში

განაცხადი წარმატებით გაიგზავნა

საპროცენტო განაკვეთი: განისაზღვრება ინდივიდუალურად კრედიტ ინფოსა და შემოსავლების გათვალისწინებით. მინიმალური ზღვარი

16 %-დან.

გაცემის საკომისიო: ტოიოტას ცენტრიდან ახალი ავტომობილის შეძენის შემთხვევაში ლიზინგს  გაცემის საკომისიო არ აქვს.

წინსწრებით დაფარვის საკომისიო: წინსწრებით დასაფარი თანხის 2 % 

(ლიზინგის გაცემიდან 6 თვის განმავლობაში წინსწრების ოპერაცია არ სრულდება )

ლიზინგის მოცულობა 20 000 - 250 000
ლიზინგის მიმღები ფიზიკური /იურიდიული პირი
ვალუტა ლარი
თანამონაწილეობა 10 % - დან
ვადა (თვე) 6 - 60 თვემდე
გაცემის საკომისიო 0%
გადახდის გრაფიკი ყოველთვიური
დაზღვევა სავალდებულოა
წინსწრებით დაფარვის საკომისიო 2%
ვადაგადაცილების საკომისიო (დღე) 0,5 %