სახელწოდების ცვლილება/Rebranding

სახელწოდების ცვლილება/Rebranding

28/01/2021

სალიზინგო კომპანია ბი ეიჩ ელ ლიზინგი იცვლის სახელწოდებას და ბიზნეს საქმიანობას განაგრძობს  ახალი სახელწოდებით ბბ ლიზინგი.

სახელწოდებისა და ლოგოს  ცვლილების მიუხედავად კომპანიას არ შეუცვლია კონცეფცია და  მთავარი ღირებულებები.

ბბ ლიზინგი - ინოვაციური, განვითარებაზე ორიენტირებული სალიზინგო კომპანიაა, რომელიც პასუხისმგებლიანად აფასებს მომხმარებლის საჭიროებას და უწევს მათ პროფესიონალურ მომსახურებას.

პანდემიური  წლის მიუხედავად კომპანია მზად არის სიახლეებისათვის და წლის განმავლობაში ეტაპობრივად შემოგთავაზებთ  განვითარებისა და ცვლილების ახალ  შესაძლებლობებს.


Leasing company “BHL Leasing” changed its name and continues its business under a new name -  “BB Leasing” . Despite the change of the name and logo, the company has not changed its concept and core values.

BB Leasing is an innovative, development-oriented leasing company that responsibly assesses customer needs and provides them with professional services.

Despite the pandemic year, the company is ready for innovations and will gradually offer you new opportunities for development and change throughout the year.